Důvody vzniku technologické platformy v oblasti automobilového průmyslu v ČR

Iniciativa Sdružení automobilového průmyslu k založení technologické platformy vznikla z nutnosti reagovat na současné i budoucí problémy odvětví automobilového průmyslu a přispět do činnosti odvětvově orientované evropské platformy v oblasti dopravy ERTRAC (Europen Road Transport Research Advisory Council) i dalších subjektů. Vznik platformy je v souladu s filozofií národních technologických platforem, tj. stát se součástí evropského fóra a podpořit tak zájmy Evropské unie při definování představ o rozvoji jednotlivých odvětví. 

Technologická platforma je orientovaná odvětvově, tzn. že jejím cílem není pokoušet se řešit komplexní problematiku silniční dopravy, ale pouze jeden z klíčových segmentů - výrobu dopravních prostředků. 

Očekávaný přínos pro členské subjekty a odvětví

Přínos platformy by se měl projevit v několika úrovních. Primárně budou výsledky práce platformy aplikovány a využity výrobci automobilového průmyslu, s pochopitelným přesahem do dalších oblastí - výrobních, výzkumně-vývojových, legislativních, atd. Zhodnocení nashromážděných informací bude samozřejmě sloužit i pro další odvětví národního hospodářství a také pro státní správu.  

Za významnou lze považovat skutečnost, že výsledky práce platformy se neprojeví uvnitř jen jednoho odvětví. Je možné uvést, že dopady podstatných změn v automobilovém průmyslu v rozvinutých státech ovlivňují až 60 % hospodářství země. 

Logon