AutoSAP představil vizi českého autoprůmyslu

4. dubna 2013, Brno

Tým odborníků ze Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představil vizi vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Stalo se tak u příležitosti ukončení projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“. Byly prezentovány dva základní dokumenty zpracované v rámci projektu - „Strategická výzkumná agenda“ a „Implementační akční plán“.

Vedoucím projektu byl Ing. Vladimír Volák, člen představenstva AutoSAP a ředitel společnosti Ricardo Prague. K důvodům vzniku projektu řekl: „Pro Českou republiku je automobilový průmysl klíčovým odvětvím. Vytváříme pětinu průmyslové výroby a exportu ČR. V loňském roce jsme vyrobili 1,2 miliónu silničních vozidel a máme špičkové dodavatele. To nás řadí k vysoce respektovaným globálním hráčům. Aby byl český automobilový průmysl konkurenceschopný i v budoucnu, rozhodli jsme se  zpracovat vizi i konkrétní oblasti, na něž by se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit.“ 

Proto AutoSAP v roce 2009 předložil na MPO ČR projekt s názvem Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (TP VUM). Projekt byl schválen a realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s podporou EU a spolufinancováním AutoSAP. Odborným garantem byl Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. z ČVUT Praha. Do prací na projektu byli zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Výsledkem práce týmu jsou dva dokumenty s názvem „Strategická výzkumná agenda“ a „Implementační akční plán“. 

Jejich prezentaci provedl Prof. Macek, který připomněl: „Vynikající pozici automobilového průmyslu v ČR udržíme jen tehdy, když udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem a zároveň dokážeme jejich výsledky skutečně realizovat. Jsou to spojité nádoby. Ve Strategické  výzkumné agendě jsme proto specifikovali, jaké jsou trendy budoucího vývoje automobilu, respektive udržitelné mobility využívající automobilů. Implementační akční plán už přináší konkrétní úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice.“ 

Prezentací dokumentů projekt TP VUM zcela nekončí. V následujících třech letech bude sledována tzv. udržitelnost projektu, tedy to, jak jsou jeho výsledky aplikovány a využity firmami automobilového průmyslu, eventuálně i dalšími odvětvími národního hospodářství a státní správy.   

Další informace o projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (včetně „Strategické výzkumné agendy“ a „Implementačního akčního plánu“ v Cz a En) naleznete na internetových stránkách TP VUM http://www.tp-vum.cz.

Photo
Novináři se seznámili s činností TP VUM.
Photo
Ing. P. Juříček, Prof. J. Macek, Ing. V. Volák a Ing. A. Šípek.
Photo
Výsledky činnosti TP VUM prezentoval Prof. Macek.
Photo
Představitelé AutoSAP na tiskové konferenci - Ing. Juříček a Ing. Šípek.

Seminář k představení STRATEGICKÉ VÝZKUMNÉ AGENDY

19. října 2011, Praha 1, Opletalova 29, budova Autoklubu ČR

Prezentace SVA_FINAL2.PPT

Photo

Průhonický worskhop TP VUM měl výjimečné hosty

7. dubna 2011, Praha

Dosavadní výsledky Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu byly prezentovány představitelům členských firem AutoSAP na workshopu, který se uskutečnil 7. dubna 2011 v konferenčním centru Floret v Průhonicích. Zástupci firem AutoSAP byli mj. informováni o situaci, činnosti a projektech s účastí AutoSAP. Jedná se především o projekty AutoAdapt, Obnova vozového parku v ČR, Auta nás baví a IQ Industry. Ing. Vladimír Volák podrobně představil TP VUM. Připomenul hlavní údaje a aktivity, etapy řešení, současný stav prací a publicitu TP VUM.

K pozorným posluchačům informací o TP VUM tentokrát patřili i další výjimeční hosté – předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí Dr. Jaromír Drábek a předseda představenstva Škody Auto Prof. Winfried Vahland. Všichni jmenovaní rovněž přednesli krátké prezentace. Jednoznačně v nich zdůraznili zásadní význam výzkumu a vývoje pro budoucí konkurenceschopnost České republiky a v této souvislosti ocenili důležitost činnosti TP VUM.    

 

Český premiér RNDr. Petr Nečas při svém projevu k účastníkům workshopu.
Český premiér RNDr. Petr Nečas při svém projevu k účastníkům workshopu.
Photo
S činností naší platformy se seznámil i ministr práce a sociálních věcí, Dr. J. Drábek.
Photo
Za předsednickým stolem workshopu TP VUM seděli nejvyšší představitelé AutoSAP – zleva Ing. M.Jahn, prezident, Ing. A. Šípek, ředitel sekretariátu a Ing. J. Černý, viceprezident. U řečnického pultu stojí Prof. W. Vahland, předseda představenstva Škody Auto.
Logon